Príspevok do sveta

Ako tradičný výrobný podnik na vlhké utieranie presunula spoločnosť Tianjin Lantian Bishui Technology Co, .LTD časť svojho primárneho podnikania od výroby a vývozu vlhčených utierok, vreckoviek a iných výrobkov k výrobe tovaru na prevenciu a kontrolu epidémie, ktorý bol odoslaný do viac ako 30 krajín. a regióny vrátane Japonska, Južnej Kórey, Iránu a Spojených štátov od jari, ktoré vyvinuli veľké úsilie pre spoločnosť a svet.

Vláda mesta podnikla rôzne kroky, vrátane zníženia daní a poplatkov, oslobodenia a dotácií, aby pomohla zmierniť zaťaženie podnikov. , Pretože priemysel predstavuje viac ako 35 percent hrubého domáceho produktu mesta, oživenie priemyselných podnikov bude stimulovať rast ekonomika mesta, Vláda taktiež podnikla rôzne kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia, zvýšenie spotreby, nastavenie podmienok pre podniky na zabezpečenie objednávok, podporu technologických inovácií a rozšírenie pokrytia 5G sieťou. Do konca augusta plánuje mesto mať asi 45 000 základňových staníc 5G, čo by malo byť prvým mestom v Číne s úplným pokrytím pomocou vlastnej siete 5G.


Čas zverejnenia: 15. júna - 2020